Dưới đây là câu chuyện thực tế chia sẻ qua video từ những người tu luyện Pháp Luân Công trên toàn quốc tại Việt Nam, để tự tìm hiểu tập các bài công Pháp, bạn tải về và xem video hướng dẫn tại đây, để đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, gồm những Pháp lý chỉ đạo tu tâm dưỡng tính, đề cao đạo đức, bạn đọc online tại đây

Cụ ông 87 tuổi sức khỏe tốt, bỏ tính đố kỵ đấu tranh, hòa thuận hơn với con cháu

Thư mục Chia sẻ tu luyện / January 22, 2021 / 7 Lần đọc / 0 Lời bình

Bỏ tính đố kỵ đấu tranh, hòa thuận hơn với con cháu, sức khỏe và tâm tính được cải biến - chia sẻ của cụ Nguyễn Văn Thưởng - Bắc Ninh

Biết hiếu thuận với cha mẹ hơn, cố gắng làm người tốt theo Chân Thiện Nhẫn

Thư mục Chia sẻ tu luyện / January 18, 2021 / 17 Lần đọc / 0 Lời bình

Biết hiếu thuận với cha mẹ hơn, cố gắng làm người tốt theo Chân Thiện Nhẫn - chia sẻ của bạn Nguyễn Tấn Linh - Bắc Ninh.

5 năm không cần dùng một viên thuốc nào, biết nhẫn nhịn, tâm tính đề cao và thân thể khỏe mạnh

Thư mục Chia sẻ tu luyện / January 14, 2021 / 25 Lần đọc / 0 Lời bình

5 năm không cần dùng một viên thuốc nào, biết nhẫn nhịn, tâm tính đề cao và thân thể khỏe mạnh hơn sau khi tu luyện - chia sẻ của cô Trịnh Thị Sang - Phú Xuyên Hà Nội.

Không còn đánh nhau, cãi lời cha mẹ, biết tự trách mình và làm việc nhà

Thư mục Chia sẻ tu luyện / January 9, 2021 / 23 Lần đọc / 0 Lời bình

Không còn đánh nhau, cãi lời cha mẹ, biết tự trách mình và làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ hơn sau khi tu luyện - chia sẻ của em Chu Thị Phiên - Cao Bằng.

Thân tâm thoải mái, ai cũng khen trẻ khỏe ra

Thư mục Chia sẻ tu luyện / January 3, 2021 / 45 Lần đọc / 0 Lời bình

Thân tâm thoải mái, ai cũng khen trẻ khỏe ra, hiểu biết thêm được nhiều điều về vũ trụ và sinh mệnh, phá bỏ được nghi ngại về Pháp Luân Công - chia sẻ của cô Trịnh Thị Tố Trinh - Bắc Ninh

Bỏ rượu và thuốc lá, bớt nóng tính, gia đình hòa thuận hơn

Thư mục Chia sẻ tu luyện / December 20, 2020 / 67 Lần đọc / 0 Lời bình

Bỏ rượu và thuốc lá, bớt nóng tính, vợ chồng biết cảm thông hơn, gia đình hạnh phúc hơn - chia sẻ của vợ chồng anh Trần Văn Phúc và chị Trần Thị Hiền.

Từ bỏ rượu chè thuốc lá, lô đề... sau khi tu luyện Đại Pháp, gia đình hài hòa hạnh phúc hơn

Thư mục Chia sẻ tu luyện / December 6, 2020 / 89 Lần đọc / 0 Lời bình

Từ bỏ rượu chè thuốc lá, lô đề... sau khi tu luyện Đại Pháp, gia đình hài hòa hạnh phúc hơn - chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Sang - Bắc Ninh.

Khỏi cận thị, nấm móng tay, hiểu biết được nhiều điều về vũ trụ và nhân sinh khi học Pháp Luân Công

Thư mục Chia sẻ tu luyện / November 29, 2020 / 74 Lần đọc / 0 Lời bình

Khỏi cận thị, nấm móng tay, hiểu biết được nhiều điều về vũ trụ và nhân sinh khi học Pháp Luân Đại Pháp - chia sẻ của chị Đào Thị Lệ - Chí Linh Hải Dương.

Khỏi bệnh gan, dạ dày, ốm liệt giường đã bình phục, bớt nóng nảy sau khi có tín tâm vào Phật Pháp

Thư mục Chia sẻ tu luyện / November 22, 2020 / 85 Lần đọc / 0 Lời bình

Khỏi bệnh gan, dạ dày, đau ốm liệt giường đã bình phục, buông bỏ tính nóng nảy sau khi có tín tâm vào Phật Pháp và tu luyện - chia sẻ của chú Nguyễn Văn Út - Thanh Oai Hà Nội.

Khỏi Lupus ban đỏ hệ thống, suy nghĩ tích cực hơn, biết được nhiều điều sau khi tu luyện Đại Pháp

Thư mục Chia sẻ tu luyện / November 8, 2020 / 103 Lần đọc / 0 Lời bình

Khỏi Lupus ban đỏ hệ thống, suy nghĩ tích cực hơn, biết được nhiều điều sau khi tu luyện Đại Pháp - chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Trang - Bắc Ninh.