Tag: nang cao dao duc

Bỏ rượu và thuốc lá, bớt nóng tính, gia đình hòa thuận hơn

Thư mục: Chia sẻ tu luyện / February 28, 2021 100 Lần đọc Lời bình: 0

Bỏ rượu và thuốc lá, bớt nóng tính, vợ chồng biết cảm thông hơn, gia đình hạnh phúc hơn - chia sẻ của vợ chồng anh Trần Văn Phúc và chị Trần Thị Hiền.

Từ bỏ rượu chè thuốc lá, lô đề... sau khi tu luyện Đại Pháp, gia đình hài hòa hạnh phúc hơn

Thư mục: Chia sẻ tu luyện / February 28, 2021 126 Lần đọc Lời bình: 0

Từ bỏ rượu chè thuốc lá, lô đề... sau khi tu luyện Đại Pháp, gia đình hài hòa hạnh phúc hơn - chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Sang - Bắc Ninh.

Khỏi cận thị, nấm móng tay, hiểu biết được nhiều điều về vũ trụ và nhân sinh khi học Pháp Luân Công

Thư mục: Chia sẻ tu luyện / February 28, 2021 110 Lần đọc Lời bình: 0

Khỏi cận thị, nấm móng tay, hiểu biết được nhiều điều về vũ trụ và nhân sinh khi học Pháp Luân Đại Pháp - chia sẻ của chị Đào Thị Lệ - Chí Linh Hải Dương.

Khỏi bệnh gan, dạ dày, ốm liệt giường đã bình phục, bớt nóng nảy sau khi có tín tâm vào Phật Pháp

Thư mục: Chia sẻ tu luyện / February 28, 2021 111 Lần đọc Lời bình: 0

Khỏi bệnh gan, dạ dày, đau ốm liệt giường đã bình phục, buông bỏ tính nóng nảy sau khi có tín tâm vào Phật Pháp và tu luyện - chia sẻ của chú Nguyễn Văn Út - Thanh Oai Hà Nội.

Khỏi Lupus ban đỏ hệ thống, suy nghĩ tích cực hơn, biết được nhiều điều sau khi tu luyện Đại Pháp

Thư mục: Chia sẻ tu luyện / February 28, 2021 135 Lần đọc Lời bình: 0

Khỏi Lupus ban đỏ hệ thống, suy nghĩ tích cực hơn, biết được nhiều điều sau khi tu luyện Đại Pháp - chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Trang - Bắc Ninh.

Hiểu được chân lý của đời người, khỏi thoái hóa đốt sống cổ, tâm tính và sức khỏe nâng cao

Thư mục: Chia sẻ tu luyện / February 28, 2021 124 Lần đọc Lời bình: 0

Hiểu được chân lý của đời người, khỏi thoái hóa đốt sống cổ, tâm tính và sức khỏe nâng cao - chia sẻ của cô Nguyễn Thị Ân - Hải Dương.

Bỏ nghiện thuốc lào gần 60 năm, biết đọc chữ nhờ học Pháp, sức khỏe tâm tính nâng cao

Thư mục: Chia sẻ tu luyện / February 28, 2021 137 Lần đọc Lời bình: 0

Bỏ nghiện thuốc lào gần 60 năm, biết đọc chữ nhờ học Pháp, sức khỏe tâm tính nâng cao

Buông bỏ những thứ xấu xa, tìm được ý nghĩa chân chính của cuộc đời

Thư mục: Chia sẻ tu luyện / February 28, 2021 139 Lần đọc Lời bình: 0

Buông bỏ những thứ xấu xa, tìm được ý nghĩa chân chính của cuộc đời - chia sẻ của bạn Nguyễn Dương Sơn.

Chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp của người Hải Phòng

Thư mục: Chia sẻ tu luyện / February 28, 2021 154 Lần đọc Lời bình: 0

Người Hải Phỏng chia sẻ về những lợi ích tuyệt vời của Pháp Luân Công.