Trong vũ trụ có một pháp lý, con người đến thế gian này không phải là để làm người, mà là để phản bổn quy chân, do đó trong hàng nghìn năm lịch sử nhân loại các thời kỳ đều có những người tu luyện trong nhiều môn phái, dưới nhiều hình thức. Đồng thời văn hóa nhân loại thông qua truyền thuyết, truyện dân gian, phim ảnh,... với nhiều tác phẩm kinh điển đã bao hàm nội hàm tu luyện truyền lại cho con người, đồng thời những điển tích của các Thánh nhân đắc đạo, những Đại sư trong các môn phái,...là bằng chứng thực tế minh hiển để con người nhận thức về văn hóa tu luyện.

Chuyện cổ Phật gia: Vứt bỏ ảo ảnh của tình

Thư mục Tu luyện cố sự / August 3, 2020 / 32 Lần đọc / 0 Lời bình

Nghe nói, từ khi Phật Thích Ca Mâu Ni đến nước Xá Vệ thuyết Pháp giáo hóa đại chúng, người toàn thành đều trở nên có đạo đức, có lễ nghi, hiểu biết chuyện.

Khám phá “Tây Du Ký” (9): Tôn Ngộ Không thu phục Bạch Long Mã

Thư mục Tu luyện cố sự / July 26, 2020 / 41 Lần đọc / 0 Lời bình

Người Trung Hoa có câu “Tâm viên ý mã” (Tâm con vượn, ý con ngựa) nghĩa là tâm trí con người ta thường bốc đồng, không kiên nhẫn, thiếu kiên định và mất kiểm soát.

Tu luyện cố sự: Gieo trồng Đức

Thư mục Tu luyện cố sự / July 20, 2020 / 58 Lần đọc / 0 Lời bình

Ngày xưa, có một gia đình giàu có. Người chủ nhà khi già mới sinh được người con trai.

Khám phá “Tây Du Ký” (8): Lục tặc chặn đường

Thư mục Tu luyện cố sự / July 14, 2020 / 65 Lần đọc / 0 Lời bình

Sau khi được giải thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không trở thành người hộ tống Đường Tam Tạng.

Chuyện cổ Phật gia: Thích Ca Mâu Ni luận về bốn loại ngựa

Thư mục Tu luyện cố sự / July 4, 2020 / 78 Lần đọc / 0 Lời bình

Một hôm, Thích Ca Mâu Ni triệu tập các đệ tử và thuyết giảng về bốn loại ngựa.

Khám phá “Tây Du Ký” (7): Pháp hiệu của ba đồ đệ

Thư mục Tu luyện cố sự / June 28, 2020 / 84 Lần đọc / 0 Lời bình

Pháp hiệu của ba đồ đệ Ba đồ đệ của Tam Tạng là Tôn Ngộ Không, Trư Ngộ Năng và Sa Ngộ Tĩnh. Ba Pháp hiệu này đều có ý nghĩa thâm thúy bên trong.

Chuyện cổ Phật gia: Tu luyện không tinh tấn, vào âm phủ mới hối hận

Thư mục Tu luyện cố sự / June 19, 2020 / 101 Lần đọc / 0 Lời bình

Vào triều đại nhà Tấn, có một vị xuất gia, pháp danh là Thích Pháp Hành.

Khám phá «Tây Du Ký» (6): Đường Tăng gặp Trấn Sơn Thái Bảo

Thư mục Tu luyện cố sự / June 12, 2020 / 108 Lần đọc / 0 Lời bình

Đường Tăng đang lúc một mình bị thú rừng bủa vây thì gặp được Trấn Sơn Thái Bảo.

Tu luyện cố sự: Bố thí

Thư mục Tu luyện cố sự / June 7, 2020 / 113 Lần đọc / 0 Lời bình

Sau khi dịch xong bài viết, tôi chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc sắp ngủ, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện.

Khám phá “Tây Du Ký” (5): Đường Tăng phụng mệnh vua Đường thỉnh kinh

Thư mục Tu luyện cố sự / June 1, 2020 / 119 Lần đọc / 0 Lời bình

Khi Đường Tăng nhận được chiếu chỉ từ Vua Đường và chuẩn bị sẵn sàng lên đường

Page 1 of 4