Tag: tu luyen ky su

Ngụ ngôn về tu luyện: Thiết La Hán rớt lại

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 5 Lần đọc Lời bình: 0

Vào những năm Thành Hóa triều Minh, có một lão hòa thượng ở ao Ngọc Hoa, núi Ngũ Đài đi hóa duyên ở huyện Vu, tỉnh Sơn Tây.

Khám phá «Tây Du Ký» (19): Sông Hắc Thủy

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 14 Lần đọc Lời bình: 0

Sau sự kiện Hồng Hài Nhi là đến sông Hắc Thủy, một “hỏa” một “thủy”.

Câu chuyện tu luyện: Đạo trong việc kinh doanh

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 23 Lần đọc Lời bình: 0

Xưa kia có một chàng trai trẻ ứng thí nhiều lần nhưng đều bị trượt. Công danh bất toại, chàng quyết định xuất gia tìm Đạo.

Khám phá «Tây Du Ký» (18): Cố sự Hồng Hài Nhi

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 27 Lần đọc Lời bình: 0

Tiếp đó là cố sự về thu phục Hồng Hài Nhi.

Đạo gia tu luyện cố sự: Mã Ngọc và Tôn Bất Nhị

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 58 Lần đọc Lời bình: 0

Cao nhân Đạo gia Vương Trùng Dương có bảy vị đệ tử trứ danh, người ta gọi chung là “Toàn Chân Thất Tử”.

Khám phá «Tây Du Ký» (17): Quốc vương nước Ô Kê báo mộng

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 60 Lần đọc Lời bình: 0

“Quốc vương nước Ô Kê báo mộng” là một cố sự kinh điển (Yêu tinh xô Quốc vương xuống giếng rồi biến giả làm Quốc vương, sau đó hồn Quốc vương thật hiện về báo mộng cho Tam Tạng).

Đạo gia tu luyện cố sự: Khưu Xứ Cơ phụng chiếu khuyến hóa nghĩa quân

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 69 Lần đọc Lời bình: 0

Khưu Xứ Cơ, một trong “Toàn Chân Thất Tử”, nhờ khổ tu mà hiện xuất một số thần tích, thanh danh ngày càng lớn.

Khám phá «Tây Du Ký» (16): Đường Tăng gặp nạn tại nước Bảo Tượng

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 63 Lần đọc Lời bình: 0

Đường Tăng gặp nạn tại nước Bảo Tượng, đối với câu chuyện ba lần đánh Bạch Cốt Tinh ở trước là có quan hệ.

Chuyện cổ Phật gia: Tâm từ bi

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 75 Lần đọc Lời bình: 0

Trong một ngày đông vô cùng giá rét, một người lang thang tới phòng thiền của một vị tỳ kheo, vì đói rét mà ông run lên.

Page 1 of 4