Tag: tu luỵen phap luan cong

Ngụ ngôn về tu luyện: Thiết La Hán rớt lại

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 5 Lần đọc Lời bình: 0

Vào những năm Thành Hóa triều Minh, có một lão hòa thượng ở ao Ngọc Hoa, núi Ngũ Đài đi hóa duyên ở huyện Vu, tỉnh Sơn Tây.

Khám phá «Tây Du Ký» (19): Sông Hắc Thủy

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 14 Lần đọc Lời bình: 0

Sau sự kiện Hồng Hài Nhi là đến sông Hắc Thủy, một “hỏa” một “thủy”.

Câu chuyện tu luyện: Đạo trong việc kinh doanh

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 23 Lần đọc Lời bình: 0

Xưa kia có một chàng trai trẻ ứng thí nhiều lần nhưng đều bị trượt. Công danh bất toại, chàng quyết định xuất gia tìm Đạo.

Khám phá «Tây Du Ký» (18): Cố sự Hồng Hài Nhi

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 27 Lần đọc Lời bình: 0

Tiếp đó là cố sự về thu phục Hồng Hài Nhi.

Bỏ rượu và thuốc lá, bớt nóng tính, gia đình hòa thuận hơn

Thư mục: Chia sẻ tu luyện / January 24, 2021 67 Lần đọc Lời bình: 0

Bỏ rượu và thuốc lá, bớt nóng tính, vợ chồng biết cảm thông hơn, gia đình hạnh phúc hơn - chia sẻ của vợ chồng anh Trần Văn Phúc và chị Trần Thị Hiền.

Khám phá «Tây Du Ký» (17): Quốc vương nước Ô Kê báo mộng

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 60 Lần đọc Lời bình: 0

“Quốc vương nước Ô Kê báo mộng” là một cố sự kinh điển (Yêu tinh xô Quốc vương xuống giếng rồi biến giả làm Quốc vương, sau đó hồn Quốc vương thật hiện về báo mộng cho Tam Tạng).

Từ bỏ rượu chè thuốc lá, lô đề... sau khi tu luyện Đại Pháp, gia đình hài hòa hạnh phúc hơn

Thư mục: Chia sẻ tu luyện / January 24, 2021 89 Lần đọc Lời bình: 0

Từ bỏ rượu chè thuốc lá, lô đề... sau khi tu luyện Đại Pháp, gia đình hài hòa hạnh phúc hơn - chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Sang - Bắc Ninh.

Đạo gia tu luyện cố sự: Khưu Xứ Cơ phụng chiếu khuyến hóa nghĩa quân

Thư mục: Tu luyện cố sự / January 24, 2021 68 Lần đọc Lời bình: 0

Khưu Xứ Cơ, một trong “Toàn Chân Thất Tử”, nhờ khổ tu mà hiện xuất một số thần tích, thanh danh ngày càng lớn.

Khỏi cận thị, nấm móng tay, hiểu biết được nhiều điều về vũ trụ và nhân sinh khi học Pháp Luân Công

Thư mục: Chia sẻ tu luyện / January 24, 2021 74 Lần đọc Lời bình: 0

Khỏi cận thị, nấm móng tay, hiểu biết được nhiều điều về vũ trụ và nhân sinh khi học Pháp Luân Đại Pháp - chia sẻ của chị Đào Thị Lệ - Chí Linh Hải Dương.